17
feb.

Vetenskapliga artiklar och projektrapporter

Nu kan man på vår hemsida ta del av intressanta vetenskapliga artiklar och projektrapporter som berör projekt där Ljungbergsfonden varit en stor samarbetspartner, och många gånger också initiativtagare. Den första vetenskapliga artikeln är skriven av Anders Jidesjö, universitetslektor på Linköpings Universitet.

Studien bygger på ett material som ingick i förstudier som Ljungbergsfonden initierade med fem kommuner. Förstudierna handlar om elevers och lärares perspektiv på utbildning i naturvetenskap och teknik, som används i en modell för att skapa utvecklingsarbete som ökar känsla av mening och relevans i elevers lärande. Förstudiernas underlag ingår i en modell, som beskriver hur organisation och ledarskap kan anpassas och hanteras för att facilitera och åstadkomma den ökade relevansen och bygger på den forskningsbaserade litteraturens utveckling kring frågor om lärares kompetensutveckling och kvalitetsarbete i utbildningsorganisationer. Centrala dimensioner handlar om distribuerat ledarskap, adaptiv expertis och tillit i de processer som skapas utifrån ett elevperspektiv/lärandeperspektiv på innehållet.

Här finns artiklarna och rapporterna: https://ljungbergsfonden.se/resultat/

Bild: Harish Sharma, Pixabay