22 dec.

Ljungbergsfonden gör det möjligt

De senaste 10 åren (2005-2014) har Ljungbergsfonden investerat drygt 289 miljoner kronor i projekt och stipendier. Projektens syfte är att öka intresset för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, samt entreprenörskap och det entreprenöriella ”tänket”. För att ta reda på vilka projekt/investeringar…

03 dec.

Fortsatt forskning målet för Ljungbergsstipendiat

”Ljungbergsstipendiet var en förutsättning för doktorandutbildningen. Finansieringen avgör hur många doktorander institutionen kan ta emot och här är Nationalekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet lyckligt lottad”, konstaterar Lisa Laun. Hösten 2007 fick hon ta emot Ljungbergsfondens doktorandstipendium på 100 000 kronor. Det…