Teknik för tjejer

Redan som 14-åring i åttan på högstadiet i Karlstad kom Anna Månsson för första gången i kontakt med en av de många satsningar där Ljungbergsfonden är involverad, Teknik för tjejer.

”Men då hade jag ingen aning om att Ljungbergsfonden låg bakom. Jag visste inte ens om att fonden existerade. Det viktiga var att jag fick en puff framåt inför valet till gymnasiet”, säger hon.

Teknikerjakten är ett övergripande projekt på regional nivå för att öka ungdomars intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Först med Teknikerjakten var Karlstad med start 2004. Idén har sedan förts vidare till Ljungbergsfondens andra huvudregioner, Falun/Borlänge och Gävle/Älvkarleby. Allt bygger på ett samarbete mellan universitet/högskolor, gymnasieskolor, grundskolor, näringsliv och Ljungbergsfonden. Teknik för tjejer är ett inslag i Teknikerjakten.

Att hon skulle välja det tekniska eller naturvetenskapliga programmet på Älvkullegymnasiet var Anna Månsson tidigt på det klara med.

”Jag fastnade för det tekniska med miljö och samhällsbyggnad som tillval. Eftersom jag inte hade några tankar på att bli läkare behövde jag inte biologin på det naturvetenskapliga programmet”, förklarar hon.

Med både en pappa och en farfar med teknisk utbildning var det inte precis någon främmande värld som Anna Månsson gav sig in i. Med toppbetyg från gymnasiet kändes det självklart att omedelbart läsa vidare.

”Jag funderade lite på Chalmers i Göteborg, men tyckte samtidigt att det kunde vara skönt att stanna här i Karlstad. Därför blev det civilingenjörsprogrammet på Karlstads Universitet med specialisering mot energi- och miljöteknik”, berättar hon.

Nu som alldeles nybliven civilingenjör och med ett jobb som hon kunde börja på tio dagar före sin examen kan Anna Månsson konstatera att studieinriktningen till och med överträffat förväntningarna.

”Det blev en fullträff och allt känns jättebra”, sammanfattar hon.

Den första kontakten med sin arbetsgivare knöt Anna Månsson för ett par år sedan vid en arbetsmarknadsdag på Karlstads Universitet.

”Det jag gör stämmer väl överens med min utbildning. Min bild av arbetsmarknaden för civilingenjörer är mycket ljus. Ingen som jag känner går arbetslös”, säger hon.

Anna Månsson har under åren varit engagerad i flera av aktiviteterna inom Teknikerjakten, alla med den gemensamma nämnaren att öka intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap, inte minst bland flickor och unga kvinnor.

Det började alltså med Teknik för tjejer i åttan på högstadiet. På gymnasiet fortsatte det med APU, arbetsplatsförlagd utbildning. Det innebar för hennes del en vecka ute på ett företag och en vecka på Karlstads Universitet.

”Det betyder mycket att på gymnasiet få en inblick i hur det fungerar i universitetsvärlden och lära sig lite om vad ingenjörer kan arbeta med. Det finns många missuppfattningar”, menar Anna Månsson.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Samverkande faktorer har gjort att antalet sökande till de tekniska och naturvetenskapliga programmen på de svenska universiteten och högskolorna ökat rejält. Dessutom börjar könsfördelningen bli något jämnare.

”I min klass sista terminen på Karlstads Universitet var vi sex killar och fem tjejer. Min erfarenhet är att killarna hoppar av studierna i större utsträckning. Vi tjejer verkar vara mer uthålliga”, ler Anna Månsson.

TEKLA, ett nätverk för kvinnor inom universitetets tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, är ytterligare ett exempel på en gren av Teknikerjakten. För Anna Månsson har detta nätverk varit ett bra forum för att komplettera studierna med ”näringslivskontakter utifrån ett tjejperspektiv”.

Hur som helst är det nog ändå Formula Student som varit och är det mest spektakulära inom Teknikerjakten. Fem år i rad har ett 30-tal studenter vid Karlstads Universitet konstruerat och själva byggt en alldeles riktig racerbil och verkligen gjort det från grunden. Efter tusentals arbetstimmar kunde de åka till England och Silverstonebanan för att tävla mot studenter från över hundra universitet runt om i världen.

”Första året skötte jag marknadsföringen och kontakterna med sponsorer. Andra året var jag projektledare för hela Formula Student. Det var enormt roligt och jag lärde mig otroligt mycket. Det handlar om att praktiskt tillämpa det som vi lärt oss teoretiskt”, betonar Anna Månsson.

Efter tävlingarna i England har racerbilarna används i marknadsföringen av bland annat i Barnens Universitet, som också är en komponent i Teknikerjakten. Målgruppen är åtta-tolvåringar och syftar till att avdramatisera teknik och naturvetenskap.

”Med hjälp av bilarna kan vi på ett lekfullt sätt berätta om vår utbildning och den praktiska nyttan av den”, betonar Anna Månsson.

Hon tycker att Teknikerjakten och Ljungbergsfonden effektivt bidrar till att hos barn och ungdomar öppna ögonen för alla de möjligheter som finns på teknikens och naturvetenskapens områden.

”Det viktiga är att få prova på saker och ting och att se de praktiska användningarna. En broschyr säger inte allt”, konstaterar Anna Månsson.

På Karlstads Universitet har Ljungbergsfonden också varit med och finansierat den arkitektoniskt spännande hörsalen med det officiella namnet Ljungbergssalen. Inofficiellt kallas den oftast Ägget på grund av sin spektakulära form.

 

 

GÖR DET MÖJLIGT

Starkare koppling mellan akademi och industri till nytta för båda parter

”En starkare koppling mellan akademin och industrin är till stor nytta för båda parter. Samverkan gör att vi stärker varandra. Ljungbergsfondens investeringar är ett exempel på hur denna samverkan kan underlättas”, säger Daniel Söderberg.
GÖR DET MÖJLIGT

Teknik för tjejer

”Det finns fortfarande normer som får tjejer att tveka inför tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Nu ökar intresset och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en lång resa kvar”, säger Anna Månsson.
GÖR DET MÖJLIGT

Eget företagande är frihet under ansvar

”Att starta ett eget företag är definitivt något som finns med bland mina framtidsplaner. Det är ett sätt att kunna påverka utvecklingen från första början. Företagande ger stor frihet samtidigt som det innebär att du måste hålla reda på väldigt mycket. Därför är företagande frihet under ansvar”, säger Karin Green.