Utvecklad pappersteknik

”Skogsindustrin har fortfarande en enorm förbättringspotential. Framförallt på papperstekniksidan kommer det att hända väldigt mycket under de kommande 10-20 åren”, säger Daniel Söderberg.

Mellan 2008 och 2011 var han adjungerad professor vid KTH i Stockholm. Det övergripande uppdraget för honom var att utveckla papperstekniken, bland annat det som heter strömningsteknik, genom att omsätta kursmaterialets teorier i praktisk tillämpning. Arbetet möjliggjordes genom extern finansiering från Ljungbergsfonden.

”Utan Ljungbergsfonden hade det inte blivit av”, konstaterar Daniel Söderberg.

Han är säker på att skogsnäringen har en ljus framtid, bara man intensivt stimulerar den tekniska utvecklingen och låter den påverka vardagen.

”Det är fullt realistiskt att på något decenniums sikt kunna tillverka papper med mindre mängd fiberråvara utan att kvaliteten försämras. Pappersmaskinerna kommer att bli enklare och effektivare samtidigt som energiförbrukningen kan minskas påtagligt”, menar Daniel Söderberg.

”Vi kommer också att få se helt nya produkter med nya egenskaper, exempelvis hybrider där träfibermassa kombineras med andra material för att optimera fördelarna. Det finns många steg att ta i förbättringsarbetet”, poängterar han.

Daniel Söderberg är född och uppvuxen i Stockholmsområdet. På gymnasiet gick han på Rudbecksskolan i Sollentuna, på den tekniska linjen.

”Jag har sedan barndomen haft ett gediget intresse för alla former av teknik. Precis som min far har jag alltid tyckt om att bygga, snickra och göra saker”, förklarar han.

När Daniel Söderberg efter gymnasiet under något år jobbade med att koka fyllning till Marabous praliner kunde intrycken därifrån ha satt sådana spår att hans karriär hade tagit en annan vändning. Nu gick det inte så illa, men de två ingenjörerna som han arbetade tillsammans med på chokladfabriken förmedlade inte alls den bild av framåtskridande som han själv ville se. Daniel Söderberg höll trots allt fast vid sin övertygelse om att ingenjörer, eller åtminstone de flesta av dem, anstränger sig för att ligga i den tekniska utvecklingens framkant.

Han började på KTH med inriktning på farkostteknik, ett program som innefattade flyg, fartyg, fordon och teknisk mekanik.

”Jag fastnade för farkostteknik eftersom inget annat program, inte ens teknisk fysik, innehåller lika mycket matematik”, säger Daniel Söderberg.

Redan efter tre år mot normala fem var han färdig civilingenjör efter att ha gjort ett examensarbete om strömningsmekanik kopplad till pappersteknik. Inom det området fortsatte Daniel Söderberg sedan sin akademiska karriär hela vägen fram till doktorsexamen på KTH.

”Teori och praktik gick hela tiden hand i hand. Det var experiment i laboratorieskala, men arbetet som doktorand innebar också studiebesök på Kvarnsveden, Fors och andra bruk”, berättar han.

Redan före disputationen fick Daniel Söderberg anställning på forskningsinstitutet STFI, det som idag är Innventia. Kontakterna mellan Innventia, KTH och industrin är och har hela tiden varit täta. Att Daniel Söderberg utsågs till adjungerad lektor vid KTH och sedan till adjungerad professor låg med andra ord helt i linje med den filosofin.

Detta breda synsätt präglade också hans engagemang i Venture Cup, en organisation som i nära samarbete med landets universitet och högskolor specialiserat sig på utbildning, utveckling och förverkligande av affärsidéer. Venture Cup med Ljungbergsfonden som partner på nationell nivå ordnar avancerade tävlingar om de bästa affärsplanerna.

För ett par år sedan deltog Daniel Söderberg och kollegan Anna Wiberg från Innventia med stor framgång i tävlingen och fick pris. Då gällde det kommersialiseringen av hans egen uppfinning Sofa, som med hjälp av höghastighetskameror med hundratals bilder per sekund dokumenterar viran i en pappersmaskin. Tack vare denna dokumentation säkerställs papprets kvalitet. En prototyp finns nu i användning vid Frövi Pappersbruk.

”Det vi lärde oss genom Venture Cup var att bättre förstå kundnyttan. Vi fick också en bättre inblick i allt som är förknippat med kommersialiseringen. Det handlade om att bevisa potentialen hos idén”, säger Daniel Söderberg.

Dagens studenter och doktorander inom träkemi vid KTH har testat att använda Venture Cup som ett examinationsmoment där de skrivit affärsplaner för sina forskningsprojekt. Det samarbetet har tillkommit på initiativ av Ljungbergsfonden.
Daniel Söderberg

GÖR DET MÖJLIGT

Eget företagande är frihet under ansvar

”Att starta ett eget företag är definitivt något som finns med bland mina framtidsplaner. Det är ett sätt att kunna påverka utvecklingen från första början. Företagande ger stor frihet samtidigt som det innebär att du måste hålla reda på väldigt mycket. Därför är företagande frihet under ansvar”, säger Karin Green.
GÖR DET MÖJLIGT

Teknik för tjejer

”Det finns fortfarande normer som får tjejer att tveka inför tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Nu ökar intresset och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en lång resa kvar”, säger Anna Månsson.
GÖR DET MÖJLIGT

Starkare koppling mellan akademi och industri till nytta för båda parter

”En starkare koppling mellan akademin och industrin är till stor nytta för båda parter. Samverkan gör att vi stärker varandra. Ljungbergsfondens investeringar är ett exempel på hur denna samverkan kan underlättas”, säger Daniel Söderberg.