10
juni

Årets Teknikstipendiater korade!

Teknikstipendiet delas ut i samverkan mellan Ung Företagsamhet och Ljungbergsfonden. Så här lyder juryns motivering, och nedan kan man läsa stipendiaternas egna tankar kring stipendiet, dess betydelse och hur framtiden ser ut.

”Detta UF-företag har arbetat fram en produkt med stor nytta för användarna. Produkten kan både förenkla vardagen för människor samtidigt som den gör datorn tillgänglig för fler. Tanken med återbruk i det initiala skedet är tilltalande och den tekniska fördjupningen ses som en röd tråd genom hela processen.
Juryn säger GRATTIS till NoFing UF och önskar er stort lycka till i framtiden!”

Alice Pripp och David Ås med NoFing UF kommer från Platengymnasiet i Motala.
Vi säger stort GRATTIS till er båda!

Vad betyder stipendiet för er?
”Teknikstipendiet betyder mycket för oss och vårt företag. Stipendiet blir ett bevis på att vår idé är betydelsefull och att det är någonting som andra tror på precis lika mycket som vi gör. Vi är otroligt glada och stolta över detta stipendium, som visar att vi är på rätt väg, men som ger oss än mer motivation att fortsätta utvecklas i framtiden.”

Varför sökte ni just teknikstipendiet?
Vi NoFing-UF sökte till teknikstipendiet då vi såg det som en rolig och bra möjlighet för vårt företag att delta i något stort och att kunna fortsätta utveckla vår produkt. Vi har utvecklat en innovativ produkt som ingen annan tänkt på innan och som inte finns på marknaden, därför tror vi att Nofing är något att satsa på.
Det hela har för oss varit en lång och utmanande resa där vi gått från att brainstorma idéer till att ha en fysisk produkt. Det har dock varit väldigt roligt och lärorikt och med hjälp av pengarna från teknikstipendiet kommer vi kunna fortsätta utveckla vår produkt och därmed hjälpa ännu fler som av olika skäl inte kan eller vill använda en vanlig datormus.”

Hur mycket teknisk kunskapsfördjupning tycker ni att ni har fått?
”Vi har genom att utveckla Nofing lärt oss mycket, både om produkten i sig och om tekniska verktyg i allmänhet. Vi har lärt oss mer om hur man genom design och teknik kan skapa en produkt som uppfyller vårt syfte så bra som möjligt. Genom processen att skapa Nofing har vi gått från en idé som uppstod genom brainstorming till att skissa en produkt som vi sedan kunde modulera med hjälp av CAD. Därefter har vi kunnat få fram en prototyp som visat sig kunna vara ett bra alternativ för de som inte kan eller vill använda en vanlig datormus. Vi har alltså lärt oss mycket om produktutveckling, CAD och om hur man får en idé att bli verklighet.”

Varför är det viktigt med entreprenörskap, UF och lära om företagande?
Vi anser att Ung Företagsamhet och entreprenörskap varit mycket viktigt för oss. Entreprenörskap har bidragit till många framgångar i samhället, gett många unga, drivna entreprenörer chansen att visa upp sina innovativa idéer som kan göra stora förändringar i samhället. Själva UF-året har gett oss möjligheten och motivationen att skapa en vision och att följa den. Det har fått oss att våga bryta gränser och vara mer flexibla. Entreprenörskapet och UF med alla mässor och möten det medfört, har även gett oss chansen att utvecklas socialt eftersom vi mött många och berättat om vår produkt. Ung företagsamhet ger oss möjligheten att våga, pröva men också att utveckla samhället, därför är både UF och entreprenörskap extremt viktigt.

Hur ser era framtidsplaner ut?
Vår vision inför framtiden är ändå självklart att vi ska fortsätta med NoFing. Under UF-året har vi fått kontakt med både privatpersoner som upplever sig behöva denna produkt och företag som jobbar med proteser eller andra vardagliga produkter tänkta till de som har funktionvariationer. Under hösten tänker vi fortsätta utveckla vår prototyp till en färdig produkt, så att vi sedan kan sälja den på marknaden. I framtiden hoppas vi även på att kunna utveckla flera andra datorverktyg med hjälp av erfarenheten från NoFing.