Vanliga frågor

Vad är Ljungbergsfonden?

Ljungbergsfonden är en stiftelse som grundar sig på Stora Kopparbergs Bergslags disponent, Erik Johan Ljungbergs (1843-1915), donation för främjande av utbildning för ungdomar. Här kan man läsa mer om Erik Johan Ljungberg.

Vem kan söka?

Skolor och organisationer med koppling till grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet.

Kan man söka medel för resor?

Resor samt löner för personal kan vi ej bevilja för, enligt stiftelsens stadgar.

Kan man söka som privatperson?

Nej, det är endast kommuner och utbildningsorganisationer som kan söka projektmedel. Här kan man läsa mer om de stipendier vi delar ut på gymnasienivå och för examensarbete.

Ska det vara fler intressenter med i projektet?

Ja, i större ansökningar vill vi se en samverkan mellan skolan-näringslivet-Ljungbergsfonden för ökad utväxling.

Finns det speciella ansökningstider?

Ansökningar behandlas löpande och tas emot året runt. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

Hur ansöker jag och vart ska jag skicka min ansökan?

På den här sidan hittar du länk till vårt ansökningssystem.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Du är välkommen att kontakta Helena Mäkiaho Lindgren, tel 01046-712 33.
helena.m.lindgren@storaenso.com