Styrelsen

Pontus Selderman
Ordförande
Senior Vice President
Ethics and Compliance
Utsedd av Stora Enso
Sara Jons
VD
Utsedd av Stora Enso
Jan Bohman
Regionpolitiker
Utsedd av Region Dalarna
Katrin Jakobsson
Kommunstyrelsens ordförande
Utsedd av Älvkarleby Kommun
Jonas Sallén Lennerthson
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Utsedd av Falu kommun
Erik Nises
Kommunalråd
Utsedd av Borlänge Kommun
Linda Stinessen
Mill Director, Stora Enso Packaging Materials, Fors
Utsedd av Stora Enso
Victoria Strand
Head of Business Unit Forest Sweden and CEO Stora Enso Skog
Utsedd av Stora Enso