Styrelsen

Johan Lindman
Ordförande
Senior Vice President Biomaterials
Utsedd av Stora Enso
Sara Jons
Sara Jons
VD
Utsedd av Stora Enso
Bengt Lindström
Bengt Lindström
Landstinget Dalarnas fullmäktigeordförande
Utsedd av Landstinget Dalarna
Lars Skytt
Fullmäktigeledamot Älvkarleby Kommun
Utsedd av Älvkarleby Kommun
Karl-Erik Pettersson
Karl-Erik Pettersson
Falu kommuns fullmäktigeordförande
Utsedd av Falu kommun
Mari Jonsson
Kommunalråd
Utsedd av Borlänge Kommun
Henrik Holm
Mill Director, Stora Enso Biomaterials, Skutskär
Utsedd av Stora Enso
Per Fenger-Krog
Chef Verksamhetssupport
Stora Enso Skog
Utsedd av Stora Enso