Styrelsen

Johan Lindman
Ordförande
Senior Vice President Biomaterials
Utsedd av Stora Enso
Sara Jons
Sara Jons
VD
Utsedd av Stora Enso
Svante Parsjö Tegnér
Regionråd
Utsedd av Region Dalarna
Marie Pettersson
Ordförande kommunstyrelsen
Utsedd av Älvkarleby Kommun
Björn Ljungqvist
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
Utsedd av Falu kommun
Mari Jonsson
Kommunalråd
Utsedd av Borlänge Kommun
Henrik Holm
Mill Director, Stora Enso Biomaterials, Skutskär
Utsedd av Stora Enso
Per Fenger-Krog
Chef Verksamhetssupport
Stora Enso Skog
Utsedd av Stora Enso