Styrelsen

Johan Lindman
Ordförande
Senior Vice President Biomaterials
Utsedd av Stora Enso
Sara Jons
VD
Utsedd av Stora Enso
Svante Parsjö Tegnér
Regionråd
Utsedd av Region Dalarna
Marie Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
Utsedd av Älvkarleby Kommun
Björn Ljungqvist
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Utsedd av Falu kommun
Mari Jonsson
Kommunalråd
Utsedd av Borlänge Kommun
Linda Stinessen
Mill Director, Stora Enso Packaging Materials, Fors
Utsedd av Stora Enso
Per Fenger-Krog
Chef Verksamhetssupport
Stora Enso Skog
Utsedd av Stora Enso