Söka medel

På denna sida kan du läsa dig till hur du skall gå tillväga för att skicka in en ansökan till Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

OBS – Alla ansökningar ska formuleras och skickas in i vårt digitala ansökningssystem.
Sedan 2024 har systemet login med användarnamn och lösen.

Till ansökningssystemet >

Sista ansökningsdatum för kommande styrelsemöten är:
2024: 29 februari, 30 april, 31 augusti och 8 november
Vänligen observera att en slutversion av ansökan ska vara färdig till ovanstående datum. En första version bör därför vara oss tillhanda senast en månad före sista ansökningsdatum, då tid för återkoppling och revidering ska finnas.

Riktlinjer för anslag:

 • Stödja svenska projekt och satsningar med anknytning till skogsindustrin och skogsindustriella utbildningsenheter.
 • Främja intresse och utbildning inom de tekniska, naturvetenskapliga och entreprenöriella områdena.
 • Prioritera satsningar i stiftelsens huvudregioner: Falun/Borlänge, Gävle/Älvkarleby och region Karlstad.

Anvisningar för att söka medel:

I ansökningssystemet kan du jobba med ansökan i flera steg. Klickar du på Spara kan du återvända till ansökan senare. Inte förrän du väljer att Skicka in syns ansökan för Ljungbergsfonden.

Ansökningsformulär:

 1. Projektinformation
  Beskriv bakgrund till projektet. Beskriv även hur projektet är en del av den pedagogiska planen.
 2. Projektets mål och syfte
  Beskriv syftet med ansökan/projektet och dess mätbara mål. Beskriv konkret vilka olika åtgärder, aktiviteter etc som planeras samt de resurser som behövs för dessa och uppge tydliga mål. Ge exempel på hur projektet kommer att leda till att öka intresset för teknik, naturvetenskap eller entreprenörskap, eller öka kvaliteten på utbildningen. Beskriv vilken skillnad projektet kommer att göra.
 3. Projektets marknadsföring
  Visa hur projektets resultat och dess betydelse i regionen kan kommuniceras för ökad kännedom.

Bilagor:

 1. Projektets tidplan
  Ange projektets tidplan och koppla den till den ekonomiska planen.
 2. Projektets ekonomi och delfinansiering
  Redovisa budget i hela kronor fördelat per kalenderår, gärna kopplat till tidplan. Redovisa egen insats (direkta medel, samt tid omräknat med 350 kr/timme), samt eventuella samarbetspartners insats.

Övrig information:

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond förbehåller sig rätten att helt eller delvis återkalla beviljat stöd om ett projekt inte påbörjats eller fullföljts enligt ansökan.

Projektmedlen rekvireras av sökande löpande under året och i efterhand. Efter att ett projekt beviljats medel tar sökande kontakt med fonden för upprättande av en ekonomisk prognos och plan för rekvireringstakt. Vid varje rekvireringstillfälle skall en del- eller slutrapport, som visar hittills utförda aktiviteter, bifogas.

Då projektet slutförts skall sökanden lämna skriftlig slutrapport till fonden avseende utförda åtgärder, aktiviteter, uppnådda mål och faktiska kostnader.

Nytt från 2024: Du behöver vara inloggad i vårt ansökningssystem för att göra en ansökan. Även attestperson behöver vara inloggad. Er organisations ansökningar kommer att samlas och visas för alla användare i er organisation.

Ansök via login i vårt ansökningssystem

GÖR DET MÖJLIGT

Teknik för tjejer

”Det finns fortfarande normer som får tjejer att tveka inför tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Nu ökar intresset och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en lång resa kvar”, säger Anna Månsson.
GÖR DET MÖJLIGT

Eget företagande är frihet under ansvar

”Att starta ett eget företag är definitivt något som finns med bland mina framtidsplaner. Det är ett sätt att kunna påverka utvecklingen från första början. Företagande ger stor frihet samtidigt som det innebär att du måste hålla reda på väldigt mycket. Därför är företagande frihet under ansvar”, säger Karin Green.
GÖR DET MÖJLIGT

Starkare koppling mellan akademi och industri till nytta för båda parter

”En starkare koppling mellan akademin och industrin är till stor nytta för båda parter. Samverkan gör att vi stärker varandra. Ljungbergsfondens investeringar är ett exempel på hur denna samverkan kan underlättas”, säger Daniel Söderberg.