Stiftelsen

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, skapade för över 100 år sedan. Genom decennierna har stiftelsen finansierat och premierat utbildningsintresse, kunskapsbyggande och entreprenörskap. Idag investerar Ljungbergsfonden i framåtsträvande utbildningsprojekt som lägger stor vikt på nätverksskapande, mellan skola, näringsliv och samhälle i ett långsiktigt perspektiv.

Ljungbergsfondens styrelse består av representanter från Borlänge kommun, Falu kommun, Älvkarleby kommun, Region Dalarna och Stora Enso. Styrelsen har löpande sammanträden året runt, fn fyra per år där ansökningar tas upp för behandling. Sista ansökningsdatum för kommande styrelsemöten är:
2024: 29 februari, 30 april, 31 augusti och 8 november

Vänligen observera att en slutversion av ansökan ska vara färdig till ovanstående datum. En första version bör därför vara oss tillhanda senast en månad före sista ansökningsdatum, då tid för återkoppling och revidering ska finnas.

Fokus för Fondens investeringar ligger på utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Det handlar till största delen om kompetensförbättringar i samband med utbildningsmaterial och utrustning, samt marknadsföring av utbildning inom de tre huvudområdena.

Projekten ska ha som mål att öka intresset för samt kvalitén på naturvetenskapliga och teknikorienterade utbildningar. Vi vänder oss i första hand till skolan som utbildningsorganisation för övergripande helhetssatsningar med högskola/universitet, övrigt skolväsende och näringsliv engagerade med regionalt ägarskap.

Regioner där Stora Enso har verksamhet samt projekt med en skogsindustriell koppling prioriteras. Till stiftelsens huvudregioner hör: Falun/Borlänge, Gävle/Älvkarleby och Karlstad. Övriga regioner är koncentrerade till Stora Ensos orter och skogsindustriella utbildningsenheter. Det är viktigt att de olika projekten kommer till samhällsnytta för hela det omgivande samhället och att det blir ett samspel mellan skolor och näringsliv.

Fonden är en nationell stiftelse och medverkar endast i projekt verksamma i Sverige.
För frågor om fondens verksamhet mm, kontakta oss gärna!

GÖR DET MÖJLIGT

Starkare koppling mellan akademi och industri till nytta för båda parter

”En starkare koppling mellan akademin och industrin är till stor nytta för båda parter. Samverkan gör att vi stärker varandra. Ljungbergsfondens investeringar är ett exempel på hur denna samverkan kan underlättas”, säger Daniel Söderberg.
GÖR DET MÖJLIGT

Eget företagande är frihet under ansvar

”Att starta ett eget företag är definitivt något som finns med bland mina framtidsplaner. Det är ett sätt att kunna påverka utvecklingen från första början. Företagande ger stor frihet samtidigt som det innebär att du måste hålla reda på väldigt mycket. Därför är företagande frihet under ansvar”, säger Karin Green.
GÖR DET MÖJLIGT

Teknik för tjejer

”Det finns fortfarande normer som får tjejer att tveka inför tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Nu ökar intresset och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en lång resa kvar”, säger Anna Månsson.