27
sep.

Husmodersskolan i Falun öppnas

  • onsdag 27 september 2017

Husmodersskolan i Falun öppnades. Av skolbolaget Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolors tio aktier ägde Ljungberg själv sex stycken och tjänstemän inom Stora Kopparberg de resterande fyra. En kort tid före sin bortgång 1915 omdisponerades aktierna så att fem fördes över till Stora Kopparberg, två till Kopparbergs läns landsting (idag Dalarnas läns landsting) och en vardera till de kommuner där Stora Kopparberg hade större industriella anläggningar Falun, Borlänge och Älvkarleby.