30
apr.

Skogsindustriell klusterträff – Gävleborg Plus

Gävleborg plus 3_april 2013

Ljungbergsfonden stöttar det skogsindustriella klustret i Gävleborg, som nu fått namnet Gävleborg plus. Tillsammans ska vi verka för att marknadsföra skogsindustribranschen och öka attraktionskraften.

Vi träffades den 11 april på Högskolan i Gävle och fick ta del av intressanta presentationer från Skogsindustriernas Jan Lagerström och Ann-Sofie Hartzén från Högskolan i Gävle. Jan redogjorde för industrins långsiktiga visioner med Ekoportal 2035 och Ann-Sofie berättade om sin forskning om biobaserade material.

På Svenskt Näringslivs hemsida kan man läsa mer:
www.svensktnaringsliv.se