26
okt.

Entreprenörskapsdagarna landade i Falun


IVA:s Entreprenörskapsakademi är just nu på Sverigeturné och den 17-18 oktober var det Dalarnas tur. Det började med Runda Bords-samtal hos Landshövdingen i Dalarna, Helena Höij. Inbjudna till samtalen var skolchefer, företagare, Skolverket och Ljungbergsfonden.
Dag två ägnades åt workshops för att titta på hur man kan utveckla entreprenörskap i Dalarnas skolor.
Samtalen utgår från Entreprenörskapsakademins rapport med förslag till ny nationell strategi för entreprenörskap i skolan. Samtalen ska leda till att identifiera skolornas utmaningar och möjliggöra för att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.

(Bilden ovan: Fredrik Hörstedt/IVA, Sara Jons/Ljungbergsfonden, Helena Höij/Länsstyrelsen Dalarna, Helene Thorarimsson/IVA och Carina Hafven/Skolverket)

Här kan man läsa rapporten från Entreprenörskapsakademin…