14 maj

Gävleborg plus ska locka fler till skogsindustrin

[clear] Nu ska skogsindustrin marknadsföras intensivt i Gävleborgs län, där branschen redan svarar för nästan en fjärdedel av alla industrijobb. Genom ett nära samarbete mellan näringslivet och den akademiska världen hoppas man kunna säkerställa den fortsatta kompetensförsörjningen. För snart tre…

30 apr.

Skogsindustriell klusterträff – Gävleborg Plus

Ljungbergsfonden stöttar det skogsindustriella klustret i Gävleborg, som nu fått namnet Gävleborg plus. Tillsammans ska vi verka för att marknadsföra skogsindustribranschen och öka attraktionskraften. Vi träffades den 11 april på Högskolan i Gävle och fick ta del av intressanta presentationer…