30 apr.

Skogsindustriell klusterträff – Gävleborg Plus

Ljungbergsfonden stöttar det skogsindustriella klustret i Gävleborg, som nu fått namnet Gävleborg plus. Tillsammans ska vi verka för att marknadsföra skogsindustribranschen och öka attraktionskraften. Vi träffades den 11 april på Högskolan i Gävle och fick ta del av intressanta presentationer…

16 mars

Avancerad teknik kräver ökad kompetens

Hjärnkraft Morgondagens sågverk är högteknologiska processindustrier. För att få mesta möjliga effekt ur den avancerade tekniken krävs ökad kompetens – på alla nivåer i företaget. I detta nummer av Hjärnkraft fokuserar vi på välutbildade tekniker. Nyckelmedarbetare som tillsammans med motiverade…