28
jan.

Angelicas examensarbete öppnade dörren till jobb

Angelica Forslins examensarbete på Stora Ensos kartongfabrik i Fors öppnade dörren till jobbet som Customers´ Service Coordinator med uppdrag åt 14 produktionsenheter inom Stora Enso i Sverige, Finland, Belgien, Tyskland och Frankrike.
Angelica Forslin 1

– Jag är väldigt nöjd med att vara här. Det är en bra stämning och jag har förmånen att få jobba mot hela världen, säger hon.

Angelica Forslin är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i Fors utanför Avesta. På gymnasiet gick hon på IT-ekonomiprogrammet på Domarhagsskolan i Avesta.

– Under ett studiebesök på Högskolan i Gävle upptäckte jag industriell ekonomi och förstod genast att det kunde vara något mig. Det är en bred utbildning med miljö, kvalitet, organisation och logistik. Affärsredovisning, marknadsföring och ekonomistyrning ingår också. Det var inget val som jag behövde ångra, konstaterar hon.

När det så småningom blev dags för det obligatoriska examensarbetet var det naturligt att söka sig till Stora Enso i Fors.

– Jag hade dessutom lärt känna företaget genom sommarlovsjobb under flera år, först i produktionen och sedan på leveransavdelningen, påpekar Angelica Forslin.

I sitt examensarbete tog hon fram en beslutsmodell för översjöleveranser för den falsade kartongen för konsumentförpackningar från Stora Enso Fors. En del i detta var en undersökning av olika alternativ till utskeppningshamnar, bland annat Gävle hamn.

Som ett led i Ljungbergsfondens strategi för att öka intresset för teknik och naturvetenskap stöttar fonden varje år ett antal studenter som gör examensarbeten vid Stora Ensos enheter i Sverige. Det sker i nära samverkan med universitet och högskolor.

– På hemsidan som Högskolan i Gävle har läste jag om det. Stipendiet blev förstås ett bra tillskott till kassan, säger Angelica Forslin.

När Stora Enso under sommaren 2011 sökte en koordinator för översjöleveranser var hon precis färdig med sin examen toppad med ett examensarbete helt i överensstämmelse med kraven för den befattningen. I oktober kunde Angelica Forslin börja.

Hon är stationerad vid Stora Enso Kvarnsveden i Borlänge, men hennes ansvarsområde omfattar alltså 14 produktionsenheter fördelade på fem länder. Närmare 30 personer arbetar på avdelningen.

– Från beställningstillfället fram till leveransen jobbar jag mot ett säljbolag i Singapore och har också en dialog med det aktuella bruket och med Stora Ensos logistikorganisation i Göteborg. Jag följer hela flödet, också när det gäller exempelvis ursprungscertifikat och fakturering, förklarar Angelica Forslin.

Under de snart två och ett halvt åren på den här tjänsten har hon fått en specialinriktning mot kunder i Sydostasien. Mejl- och telefontrafiken mellan Borlänge och Thailand, Singapore, Filippinerna, Indonesien och Vietnam är intensiv.

– Det här är verkligen ett jobb där det ständigt händer något, säger Angelica Forslin.

Hennes råd till ungdomar som står inför sina val till högre studier är att göra ett avbrott efter gymnasiet för att prova på yrkeslivet, åtminstone som sommarjobb.

– På det sättet kan du ta reda på vad som passar dig, understryker hon.

När det sedan kommer till själva jobbsökandet är Angelica Forslin övertygad om att inställningen och attityden har mycket stor betydelse.

– Den som har en positiv inställning har större chanser att få jobbet, säger hon.

 

Text och foto: Sören Karlsson