26
feb.

Ljungbergsfondens insatser gör skillnad

– Det är fantastiskt att se att projekt där Ljungbergsfonden deltar gör skillnad och nytta. Erik Johan Ljungbergs övertygelse om att kunskap är framtid har minst lika stor giltighet idag som för hundra år sedan, säger Sara Jons, som är ny vd för Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Sara Jons

Hon är kemiingenjör från Högskolan Dalarna och har efter 16 år inom Stora Enso hunnit få en gedigen erfarenhet av skogsindustrins hela kedja från råvaran till slutprodukten hos kunden. De senaste åren har Sara Jons varit personalchef för Stora Enso Skog.

– Jag blev glad och stolt över att bli tillfrågad om vd-posten på Ljungbergsfonden. Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för skogsindustrin och kommer att bli en stor utmaning framåt med tanke på demografin inom många av företagen. Jag tycker att det är ett privilegium att få vara med och bidra till kunskap och utveckling genom Ljungbergsfonden, betonar Sara Jons.

Fonden är en av Sveriges största privata aktörer inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap med årliga investeringar på cirka 25 miljoner kronor fördelade på många olika utbildningsprojekt. Verksamheten baseras på avkastningen av den stora förmögenhet som Ljungberg efterlämnade.

Sara Jons tycker att det måste finnas en balans mellan dåtid, nutid och framtid.

– Vi ska ta med oss det historiska perspektivet och anpassa det till dagens samhälle och behov. En övergripande uppgift är att öka intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap och medverka till att stimulera fram spetskompetens inom dessa områden. Ljungbergsfonden har en given roll att spela i detta arbete, poängterar Sara Jons.

Hon menar att ett sätt att mäta resultatet av fondens satsningar är att följa statistiken över antalet förstahandssökande till naturvetenskapliga och tekniska linjer på både gymnasier och högskolor i de huvudregioner där fonden verkar – Falun/Borlänge, Gävle/Älvkarleby och Karlstad.

– Glädjande nog kan vi se en positiv trend trots de senaste årens minskade elevkullar. Trenden ser ut att hålla i sig även för 2014, konstaterar Sara Jons.

Ljungbergsfonden gör helhetssatsningar i nära samverkan med högskolor/universitet, gymnasieskolor, grundskolor, skogsindustriella utbildningsenheter och näringsliv.

– I vår vision ingår att de prioriterade regionerna ska ligga i framkant och utvecklas till föredömen för hela Sverige, säger Sara Jons.

 

Text och bild: Sören Karlsson