17 feb.

Vetenskapliga artiklar och projektrapporter

Nu kan man på vår hemsida ta del av intressanta vetenskapliga artiklar och projektrapporter som berör projekt där Ljungbergsfonden varit en stor samarbetspartner, och många gånger också initiativtagare. Den första vetenskapliga artikeln är skriven av Anders Jidesjö, universitetslektor på Linköpings…

Karin Green tillsammans med Ljungbergsfonden 12 jan.

Eget företagande är frihet under ansvar

”Att starta ett eget företag är definitivt något som finns med bland mina framtidsplaner. Det är ett sätt att kunna påverka utvecklingen från första början. Företagande ger stor frihet samtidigt som det innebär att du måste hålla reda på väldigt…