22
dec.

Ljungbergsfonden gör det möjligt

De senaste 10 åren (2005-2014) har Ljungbergsfonden investerat drygt 289 miljoner kronor i projekt och stipendier.

Projektens syfte är att öka intresset för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, samt entreprenörskap och det entreprenöriella ”tänket”. För att ta reda på vilka projekt/investeringar som behövs har Ljungbergsfonden under året bl a initierat förstudier i våra huvudregioner där kommunerna ska analysera vilka behov som finns samt vilka insatser som behövs för att skapa ännu mer relevant och intressant undervisning inom naturvetenskap och teknik. I förlängningen hoppas vi att det ska leda till ökat antal sökande till nämnda utbildningar, samt öka allmänkunskapen inom naturvetenskap och teknik. ”Det här är ett konkret exempel på hur Ljungbergsfonden kan göra skillnad. Vi vill möjliggöra för våra huvudregioner att bli föredömen i landet inom dessa områden”, säger Sara Jons, VD på Ljungbergsfonden. ”Vi ser våra insatser som investeringar för framtiden och vi vill så klart att de ska ge avkastning i form av ökad kvalitet på undervisningen och utbildningarna. Det ska bli otroligt spännande att följa utvecklingsarbetet, som kommer att leda till konkreta investeringsprojekt. Dessutom är det en viktig del av Ljungbergsfondens arbete att bygga nätverk för kunskapsöverföring som skapar mervärde.”

Under året har vi hedrat minnet av Erik Johan Ljungberg som gick ur tiden för 100 år sedan. Erik Johans tankar och intentioner genomsyrar hela Ljungbergsfondens verksamhet, naturligtvis omsatt till förutsättningarna i dagens samhälle. ”Hur skulle Ljungberg ha tänkt?”, är en fråga som är viktig att ställa sig vid formulering av allt från strategi och mål till konkreta projekt. ”Vi är väldigt stolta över att ha möjligheten att investera Erik Johans arv i dagens ungdomar som är framtidens kompetens”, avslutar Sara.

Vi vill önska alla en God Jul och ett Gott Nytt 2016 – ett nytt år med nya möjligheter!

Sara Jons och Helena Mäkiaho Lindgren
stämpeln