09 okt.

Professorn rockade våra sinnen

Motivation och engagemang kan ses som drivkrafterna bakom lärande, men vad är det som skapar motivation och engagemang hos eleverna när det gäller naturvetenskap och teknik? Och hur behålls intresset över tid? För att få svar på frågorna har Ljungbergsfonden…