03
dec.

Fortsatt forskning målet för Ljungbergsstipendiat

”Ljungbergsstipendiet var en förutsättning för doktorandutbildningen. Finansieringen avgör hur många doktorander institutionen kan ta emot och här är Nationalekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet lyckligt lottad”, konstaterar Lisa Laun.

Hösten 2007 fick hon ta emot Ljungbergsfondens doktorandstipendium på 100 000 kronor. Det bygger på ett legat från 1909, samma år som Erik Johan Ljungberg utsågs till hedersdoktor vid dåvarande Stockholms Högskola. Årligen delas två stipendier ut till blivande doktorander. Lisa Laun 2_färgkorrad

Lisa Laun är född och uppvuxen i Älmhult, kom till Uppsala 2002 för fortsatta studier och började 2007 på forskarutbildningen vid Stockholms Universitet. Fem år senare kunde Lisa lägga fram sin doktorsavhandling – Studies on Social Insurance, Income Taxation and Labor Supply.

”Jag brukar beskriva mig som arbetsmarknadsekonom med inriktning mot socialförsäkringen och de äldres arbetsmarknad”, säger Lisa.

Hennes avhandling består av fem olika studier. En omfattar en jämförelse mellan privat och offentlig arbetslivsinriktad rehabilitering när det gäller tiden att komma tillbaka till arbetsmarknaden för den som varit sjukskriven i mer än två år. Hela 4 000 personer har kunnat följas.

”Det här är ju en fråga där det finns många starka åsikter. Min slutsats är att det inte spelar någon roll om rehabiliteringen sker i offentlig eller privat regi”, påpekar hon.

En annan studie som ingår i hennes doktorsavhandling behandlar det högre jobbskatteavdraget för dem över 65 år i kombination med den lägre arbetsgivaravgiften och vilka effekter dessa faktorer har om vi ser till intresset av att jobba vidare efter fyllda 65.

”Det visar sig att de här båda reformerna fått fler äldre att jobba mer”, säger Lisa.

Sedan 2012 är hon anställd på IFAU, Institutet och arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, en myndighet med forskningsuppdrag. IFAU sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och är lokaliserat till Uppsala.

”Jag trivs väldigt bra i detta mellanskikt mellan universitets- och myndighetsvärlden och vill hålla på med forskning också i fortsättning”, betonar Lisa.

Hon har precis påbörjat en uppföljning av studien kring arbetslivsinriktad rehabilitering.

”Jag vill ta reda på vad som händer på längre sikt”, avslutar Lisa.

 

Ljungberg – Hedersdoktor

1909 promotionerades Erik Johan Ljungberg till hedersdoktor vid Stockholms Universitet. ”Den lagerkrans som Stockholms högskola idag knutit åt Erik Johan Ljungberg bör ses som ett festens uttryck för ett samarbete, som till vardags oavlåtligt pågår mellan naturvetenskap och industri och som för båda framåt till ständigt nya segrar. Lagerkransar vissnar. Utmärkelsens glans bleknar. Men den insats Ni gjort för att skapa fasta förbindelser mellan svenskt arbete och svensk vetenskap, den insatsen är så fruktbringande att dess verkningar skall kännas genom många släktled. Att Er samtids vetenskap förstått betydelsen av denna insats, det ville Stockholms högskola visa genom att vid detta för högskolan så betydelsefulla tillfälle kora Eder till hederdoktor.”, deklarerade Gustav Cassel, ekonomiprofessor, under högtidsdagen.

I sitt tacktal inledde Erik Johan Ljungberg med att påpeka vetenskapsmännens ändrade attityd – från att en gång ha nöjt sig med att ”bliva lärda och därigenom beundrade män” till en ständig strävan efter att ”sprida vetenskapens frukter till största möjliga nytta för folken”. Erik Johan betonade att ”vetenskapens ljus sprids numera från alla skolor, höga och låga. Det tränger sig både vidare och djupare. Det belyser alla områden, såväl inom landets näringsliv som den enskildes liv”.

hedersdoktor su

Den nyblivne hedersdoktorn Erik Johan Ljungberg håller om sina doktorskolleger Verner von Heidenstam och Gustaf Richert.