Ljungbergsfonden invigning simulatorer skördare
11
maj

Nästa generation i skogen får investeringsmedel

Nästa generation i skogen – Älvdalens utbildningscentrum, Södra Vikens naturbruksgymnasium och SLU i Umeå är med och driver spetsutveckling

Under styrelsemötet den 22 mars beslutade styrelsen för Ljungbergsfonden att investera 5,6 Mkr i ett skogligt utvecklingsprojekt där Älvdalens Utbildningscentrum, Södra Viken och SLU i Umeå tillsammans med tillverkare av skördarsimulatorer skall se till att utveckla simulatorerna till ett mer fullständigt undervisningsmaterial.

Älvdalens Utbildningscentrum och Södra Viken är båda naturbruksgymnasium där man bland annat utbildar skogsmaskinförare. ”Det här är en fantastisk möjlighet och en spännande utmaning”, säger Anneli Gunnars, Rektor och VD på Älvdalens Utbildningscentrum. ”Det finns ett stort behov av skogsmaskinförare här i Dalarna och det är viktigt att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen för skogsindustrin och säkerställa arbetstillfällen här i bygden. Vi har under flera år arbetat med att höja kvaliteten på vår maskinförarutbildning genom att utveckla arbetssätt och lärmiljö när det gäller simulatorer”.
”Vi vill ge bästa förutsättningar för våra ungdomar som utbildar sig hos oss. Simulatorerna gör det möjligt att träna på olika avverkningsmoment i en säker miljö innan man tar steget ut i de riktiga skogsmaskinerna. Kan vi ytterligare utveckla både pedagogiken och simulatorprogrammen kommer våra elever att nå ännu högre produktivitet när de går ut skolan och vara väl rustade för att ta anställning eller starta eget”, avslutar Morgan Andersson, rektor på Södra Viken.

”Det här är ett otroligt intressant spetsprojekt som är unikt i Sverige” kommenterar Sara Jons, VD på Ljungbergsfonden. ”Vår uppgift som fond är att utöver den ekonomiska investeringen bygga nätverk och initiera samverkan över utbildningsgränserna och industrin, och det är det här projektet verkligen ett exempel på.”