16
feb.

Hur hade det sett ut i Borlänge utan Ljungbergsfonden?

”För hundra år sedan skapade stora folkrörelser en infrastruktur på gräsrotsnivå, samtidigt som bygdens affärsmän och industrialister gav tillbaka till lokalsamhället genom stiftelser, skolor och institutioner som lever kvar än idag. Hur hade det sett ut i Borlänge utan Erik Johan Ljungbergs stiftelser?”
Detta kan vi läsa i Borlänge Tidning ledare: Klicka här…

Ljungbergsfonden är en aktiv fond som verkar inom utbildning för att öka intresset för och kvaliteten på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar i regionen. Det är tack vare Erik Johan Ljungberg som utbildningsinsatser på hög strategisk nivå kan genomföras i regionen då han i dag lever vidare genom Ljungbergsfonden.