22
mars

Ljungbergsrapporten 2020


2020 har minst sagt varit ett speciellt år pga pandemin. Glädjande nog kan vi konstatera att våra projekt ändå strävat på, och vi har sett många kreativa lösningar för att hantera utmaningarna. Vi har helt enkelt lärt oss att samskapa på en ny nivå. Läs mer om Ljungbergsfondens resultat i ”Ljungbergsrapporten 2020”.

Klicka här för att komma till rapporten…