28
feb.

Ljungbergsfonden gör skillnad på riktigt!

Hej Sara! Hur tycker du det är att arbeta i Ljungbergsfondens styrelsen och som VD?

Det är roligt, inspirerande och känns meningsfullt. Jag upplever att fondens investeringar i olika utvecklingsprojekt gör nytta. Jobbet ger mig personligen också möjligheter att få träffa spännande människor från såväl utbildning, akademi/forskning och industri, som jag lära mig olika saker av, vilket ger mig fler perspektiv inom olika områden.

Har du någon fråga du brinner extra mycket för?

Min vision är att alla barn och ungdomar ska få förutsättningar att utvecklas till sitt ”Bästa Jag”. Vad det är och vilka förutsättningar som behövs är olika för olika individer, men jag tror att genom att få målbilder, förebilder, motivation och nyfikenhet att lära så skapas en grundförutsättning för både personlig utveckling och kunskapsutveckling. Jag älskar att driva utvecklingsfrågor, att bygga strukturella organisatoriska system men med individen i fokus. Att få jobba med utbildning utifrån ett holistiskt perspektiv, där hela utbildningskedjan utvecklas från förskolan till universitetet som en sammanhållen röd progressionstråd, med fokus på relevans i undervisningen inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap är utmanande och superstimulerande!

Vad är det viktigaste med Ljungbergsfondens arbete?

Att SAMSKAPA med andra intressenter för att bygga långsiktiga hållbara initiativ och projekt som ger effekt på både kort och lång sikt. För mig är det viktigt att identifiera strategiska satsningar som är relevanta för dagens behov men också att kunna vara framsynta och identifiera morgondagens behov och kompetenser. Genom vår finansiella styrka kan vi vara uthålliga i våra investeringar över tid, i såväl hög- som lågkonjunktur, vilket skapar bättre förutsättning för att göra skillnad på riktigt.

Vilken skillnad skulle du säga att Ljungbergsfonden gör?

Jag upplever att vi gör skillnad på olika sätt. Så klart initierar och möjliggör vi projekt genom våra finansiella initiativ och beviljar medel till olika satsningar, men något jag ofta får höra av våra samarbetspartners är att vi genom att vara en aktiv fond genererar starka mervärden i form av att vi initierar nätverk, säkerställer kunskapsöverföring mellan olika projekt/individer samt bidrar med egen kunskap och erfarenhet. Vårt motto SAMSKAPA genererar därför lika mycket värde som det finansiella.

Om Erik Johan Ljungberg hade levt idag, vad skulle du ha velat fråga honom?

Ljungberg var en otroligt framsynt man, så jag skulle fråga: Vilka kompetenser och förmågor ser du att vi behöver utveckla för att kunna hantera de globala och miljömässiga utmaningar vi har? Speciellt eftersom vi kanske inte ens förstått vidden av de stora utmaningar vi har.