01
juni

”Industrin är en cool och utvecklande miljö”

Linda Stinessen, VD för Stora Enso Fors, blev ledamot i Ljungbergsfondens styrelse i januari 2022.

Hej Linda! Hur tycker du det är att arbeta i Ljungbergsfondens styrelse?

Jag ser det som ett privilegium att få insyn i och påverka framtida utvecklingsinsatser inom utbildning och entreprenörskap. På detta sätt kan jag bidra till att ge förutsättning för en fortsatt stark utveckling av kompetens och förmågor inom industri- och teknik i vår region

Har du någon fråga du brinner extra mycket för?

Jag brinner för att få ungdomar att se vilka intressanta yrken och utmaningar det finns inom industrin. Industrin är en cool och utvecklande miljö och jag önskar att fler får möjlighet att upptäcka det.

Vad är det viktigaste med Ljungbergsfondens arbete?

Jag är så glad att se att de insatser som görs från fondens sida ger effekt när det gäller ökat intresse för entreprenörskap och tekniska inriktningar på gymnasiet. Det ser lovande ut för framtiden.

Vilken skillnad skulle du säga att Ljungbergsfonden gör?

Ljungbergsfonden skapar förutsättningar för att industri och näringsliv ska kunna möta de krav som framtiden ställer när det gäller kompetens inom teknisk utveckling, digitalisering och automation.

Om Erik Johan Ljungberg hade levt idag, vad skulle du ha velat fråga honom?

Jag skulle vilja fråga honom om varför utbildning låg honom så varmt om hjärtat och vad det var som gjort att han blev en nytänkare inom området.

Styrelsen besöker Fors Bruk, juni 2022