Tidslinje över Ljungbergsfonden
02
maj

Fondens historia

Allt började 1896.

Erik Johan och Hildur Ljungberg upprättade detta år, den 17 april, ett gemensamt testamente där den efterlämnade förmögenheten efter att de båda avlidit skulle avsättas i en fond.
Se Ljungbergsfondens resa fram till dagens datum på vår tidslinje: Ljungbergsfondens historia