15
mars

Invigning Wood 2012

jan moritz_åse palm

Invigning Wood 2012

Ljungbergsfonden deltog på invigningen av Wood 2012 på Skoghalls Bruk den 13 mars. Wood 2012 är en satsning för effektivisering och utveckling av Skoghalls Bruk och man investerar 850 miljoner i projektet. Koncernledningen var på plats med Jouko Karvinen, Mats Norlander och Carl-Johan Albinsson. Annie Lööf (c) invigningstalade.

Elever från naturbruksgymnasiet Södra Viken visade upp sina skogsmaskiner som t ex skördare, skotare, timmerbil och höglyftare. Ljungbergsfonden stöttar Södra Viken med simulatorer för dessa maskiner, vilket innebär att eleverna tidigare i sin utbildning kan öva sig i ämnet.