12
apr.

Björn brinner för UF

Under året kommer Ljungbergsfondens styrelseledamöter berätta lite om sitt arbete i styrelsen och vad de brinner extra för. Först ut är Björn Ljungqvist, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun.


Hej Björn! Hur tycker du det är att arbeta i Ljungbergsfondens styrelse?
Det är en väldigt intressant erfarenhet att sitta i EJLU:s styrelse. Särskilt intressant är det när man har egna barn som går i skola i Falu kommun och som faktiskt arbetar i de projekt och arbetsmetoder som Ljungbergsfonden är med och finansierar. Jag får så att säga direkt återkoppling från verkligheten att det faktiskt fungerar och att vi bidrar till att öka intresset bland unga för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Har du någon fråga du brinner extra mycket för?
Ung Företagsamhet. Jag drev själv UF-företag 1992 när det arbetssättet fortfarande var i sin linda. Det är så roligt att se att det inte bara har överlevt utan att det har utvecklats otroligt mycket sedan dess.

Vad är det viktigaste med Ljungbergsfondens arbete?
I förlängningen att vi bidrar till Sveriges konkurrenskraft på en global marknad. Sveriges konkurrensfördel är att erbjuda kunskapsintensiva produkter och tjänster. Om vi skall behålla den positionen behöver vi fortsätta arbeta med våra ungas kunskapstörst, nyfikenhet och inneboende innovationskraft.

Vilken skillnad skulle du säga att Ljungbergsfonden gör?
På marginalen stor skillnad. Våra resurser möjliggör projekt som ”tänker utanför boxen” och förhoppningsvis påverkar även det stora systemet, exempelvis våra skolors sätt att undervisa i NO-ämnen, i syfte att göra det mera levande och intressant för våra elever.

Om Erik Johan Ljungberg hade levt idag, vad skulle du ha velat fråga honom?
Hur tror du att världen ser ut om 100 år?