29 juni

Somrarna med Ljungberg

Erik Johan Ljungberg hade en arbetskapacitet som få. Mycket tyder på att han sällan vågade delegera uppgifter. Att fullt ut lita på sina medarbetare var inte hans starkaste sida. Ljungberg engagerade sig – på gott och ont – i nära…