Tidslinje över Ljungbergsfonden 02 maj

Fondens historia

Allt började 1896. Erik Johan och Hildur Ljungberg upprättade detta år, den 17 april, ett gemensamt testamente där den efterlämnade förmögenheten efter att de båda avlidit skulle avsättas i en fond. Se Ljungbergsfondens resa fram till dagens datum på vår…

10 apr.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Den digitala och fysiska världen flätas samman i ett ”intelligent finmaskigt nät”, där människor, prylar, innehåll och tjänster är ihopkopplade. Utvecklingen går i en rasande takt.  Den svenska regeringen har fattat ett beslut att…