10
apr.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Den digitala och fysiska världen flätas samman i ett ”intelligent finmaskigt nät”, där människor, prylar, innehåll och tjänster är ihopkopplade. Utvecklingen går i en rasande takt. 

Den svenska regeringen har fattat ett beslut att införa programmering som en del av läroplanen i skolan från och med hösten 2018. Det innebär i praktiken att 1 miljon elever ska lära sig om programmering det kommande året. Samtidigt läser vi artiklar i dagspressen att skolan inte är beredd att axla uppdraget. 7 av 10 lärare saknar utbildning i frågan, 8 av 10 lärare känner sig obekväma att undervisa i ämnet och våra politiker satsar inte pengar på att förverkliga tanken.

Programmering i skolans undervisning handlar inte enbart om att eleverna ska lära sig att koda. Att utveckla ett abstrakt, logiskt och analytiskt tänkande och att lära sig arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt för att lösa olika problem är minst lika viktigt.

Här i Falun och Borlänge har vi agerat på olika sätt för att skapa förutsättningar för både lärare och elever att vidareutveckla sina färdigheter inom dessa områden.

Våren 2017 tog Ljungbergsfonden ett initiativ till och finansierade uppstarten av lärcirklar inom programmering och digitalisering för verksamma lärare och lärarutbildningen. Lärarutbildningen hade påbörjat sin strategi för digitalisering, Falu Kommun hade i sin organisation skapat processtöd för digitalisering och satt sin digitaliseringsstrategi samt Borlänge Kommun som stärkt kompetensen i nära samarbete med 2047 Science Center genom att rekrytera spetskompetens inom bl.a programmering. Det som saknades var en bred insats som innehöll utbildning, erfarenhetsutbyte och användbara övningar att ta med direkt i klassrummen. På Högskolan Dalarna finns Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUD), den perfekta parten att hålla ihop och ansvara för den typen av insats.

Snart avslutas de första lärcirklarna med ca 80 lärare och nya uppstarter planeras löpande. Vi har nära samarbete mellan lärarutbildning och skolutveckling. Är allt perfekt i och med detta? Nej, men vi agerar och har skapat en unik plattform för att utvecklas vidare.  Vi tar vårt ansvar.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Sara Jons VD Ljungbergsfonden,
Jonatan Alamo Block Skolchef Falu kommun,
Tobias Mårtensson VD 2047 Science Center,
Lars Walter Chef Bildningssektorn Borlänge Kommun,
Magnus Jobs Akademichef Utbildning, hälsa och samhälle Högskolan Dalarna,
Bengt Ericsson Verksamhetschef PUD Högskolan Dalarna

Läs debattartikeln i Dalademokraten här…