Välkommen till

Ljungbergsfonden

Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för barn och ungdomar att utbilda sig och skaffa spetskompetens inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap i syfte att kunna ta ansvar för sin egen utveckling och aktivt kunna delta i samhällsutvecklingen.

Vad gör vi?

Vi investerar i framåtsträvande utbildningsprojekt som lägger stor vikt på nätverksskapande, mellan skola, näringsliv och samhälle i ett långsiktigt perspektiv.

Vilka är vi?

Styrelsen består av representanter från Borlänge kommun, Falu kommun, Älvkarleby kommun, Landstinget Dalarna och Stora Enso.

Vad blir resultatet?

Vi vill se hög avkastning på våra investerade medel i form av utväxling och engagemang.

Senaste nytt

bild_ansökningsformulär 24 jan.
Inom kort lanserar vi ett nytt digitalt ansökningssystem. Ansökningar till årets första styrelsemöte, med sista ans...
Årets UF-företag 2016_update UF 12 jan.
Datumen för vårens UF-mässor 2017 är klara och här följer mässorna i Ljungbergsfondens regioner: 2 mars: UF Jö...
e-j-ljungberg 07 dec.
Man kan bara sia om vad Erik Johan Ljungberg själv skulle ha ansett om PISA-resultaten. Vad vi däremot vet är att han...
Kunskap är framtid. Erik Johan Ljungberg
GÖR DET MÖJLIGT

Allt är möjligt

”Allt är möjligt bara man vill. Det kanske låter som en klyscha, men genom Ung Företagsamhet har jag lärt mig att det faktiskt är sant”, säger Karin Green.
GÖR DET MÖJLIGT

Forskning inom pappersteknik

”Skogsindustrin har fortfarande en enorm förbättringspotential. Framförallt på papperstekniksidan kommer det att hända väldigt mycket under de kommande 10-20 åren”, säger Daniel Söderberg.
GÖR DET MÖJLIGT

Teknik för tjejer

Redan som 14-åring i åttan på högstadiet i Karlstad kom Anna Månsson för första gången i kontakt med en av de många satsningar där Ljungbergsfonden är involverad, Teknik för tjejer.
Ansök om medel
Styrelsen har sammanträden fyra gånger per år där ansökningar tas upp.