Starkare koppling mellan akademi och industri till nytta för båda parter

”En starkare koppling mellan akademin och industrin är till stor nytta för båda parter. Samverkan gör att vi stärker varandra. Ljungbergsfondens investeringar är ett exempel på hur denna samverkan kan underlättas”, säger Daniel Söderberg.

Han utsågs förra året till professor inom området processer för fiberbaserade material på KTH i Stockholm.

”Jag är nog den enda professorn vid en kemiinstitution som inte läst ett enda poäng kemi, men det kanske för det goda med sig att jag kan betrakta kemin med en ungdomlig blick”, förklarar Daniel Söderberg.

Mellan 2008 och 2011 var Daniel Söderberg adjungerad professor vid KTH och blev sedan professor. Ett övergripande uppdrag redan från början var att utveckla papperstekniken, bland annat det som heter strömningsteknik, genom att omsätta kursmaterialets teorier i praktisk tillämpning. Arbetet möjliggjordes genom extern finansiering från Ljungbergsfonden.

”Utan fonden hade det inte blivit av”, konstaterade Daniel Söderberg 2012 i skriften Ljungbergsfondens investeringar ger resultat.

Förutom KTH-professor är han idag också föreståndare för Treesearch. Det är Sveriges största satsning på nationell samverkan, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom forskning kring nya material och specialkemikalier från svensk skogsråvara.

”Treesearch bildades på initiativ av sex industriföretag. Nu är det åtta företag och åtta universitet från Lund i söder till Luleå i norr som står bakom verksamheten”, berättar Daniel Söderberg.

Gigantisk kunskapsbank 

Han pekar på att detta samarbete gör att alla involverade kan dra nytta av den gigantiska kunskapsbanken och dessutom av all avancerad utrustning som finns på företagen och universiteten.

”Bra forskning kräver bra utrustning, men utrustningen är ofta dyr. Att dela på tillgångarna blir till nytta för alla”, säger Daniel Söderberg.

En nyckelroll inom det här området har också Wallenberg Wood Science Center som skapats genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Den internationella uppmärksamheten blev stor när WWSC kunde presentera det som beskrivs som världens starkaste biobaserade material.

”Det består av vatten, nanocellulosa och salt eller syra och spinns som kontinuerliga trådar i gel. Här har vi ett mycket konkret exempel på vad som kan uppnås med hjälp av en lyckad blandning av kemi och strömningsmekanik”, betonar Daniel Söderberg.

Han pekar också på den betydelse som forskningsinfrastrukturer som MAX IV-laboratoriet i Lund har haft i arbetet med att ta fram den superstarka tråden. Elektroner som rör sig med ljusets hastighet runt synkrotronen genererar ett starkt röntgenljus som gör att man kan se strukturer på nanometernivå.

”Samverkan fungerar och ger resultat”, sammanfattar Daniel Söderberg.

Redan i intervjun 2012 menade han att det är fullt realistiskt att på lite sikt kunna tillverka papper med mindre mängd fiberråvara utan att kvaliteten försämras. Han förutspådde också att pappersmaskinerna kommer att bli enklare och effektivare samtidigt som energiförbrukningen kan minskas påtagligt.

En god bit på väg

”Vi har kommit en god bit på väg. Det är en bra utmaning att fundera på hur vi kan sänka industrins investeringskostnader och öka flexibiliteten genom att verkligen applicera det vi idag kan om fiberteknik och processer. Även om det fortsatt kommer att finnas en efterfrågan på storskaliga och förhållandevis etablerade produkter från skogsindustrin blir det allt viktigare med kompletteringar med mer avancerade och funktionella material”, poängterar Daniel Söderberg.

Hela hans karriär har präglats av stor nyfikenhet på teknik.

”Jag har sedan barndomen haft ett gediget intresse för alla former av teknik. Precis som min far har jag tyckt om att bygga, snickra och göra saker”, säger han.

Daniel Söderberg började på KTH med inriktning på farkostteknik. Det var ett program som innefattade flyg, fartyg, fordon och teknisk mekanik. Ingen annan utbildning på KTH innehöll så mycket matematik som just detta program. Det avgjorde hans studieval.

Redan efter tre år mot normala fem var Daniel Söderberg färdig civilingenjör med ett examensarbete om strömningsmekanik kopplad till pappersteknik. Inom samma område fortsatte han sin akademiska bana hela vägen fram till sin doktorsexamen.

”Teori och praktik måste hela tiden gå hand i hand. Det har alltid varit en ledstjärna för mig”, säger Daniel Söderberg.

GÖR DET MÖJLIGT

Teknik för tjejer

”Det finns fortfarande normer som får tjejer att tveka inför tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Nu ökar intresset och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en lång resa kvar”, säger Anna Månsson.
GÖR DET MÖJLIGT

Starkare koppling mellan akademi och industri till nytta för båda parter

”En starkare koppling mellan akademin och industrin är till stor nytta för båda parter. Samverkan gör att vi stärker varandra. Ljungbergsfondens investeringar är ett exempel på hur denna samverkan kan underlättas”, säger Daniel Söderberg.
GÖR DET MÖJLIGT

Eget företagande är frihet under ansvar

”Att starta ett eget företag är definitivt något som finns med bland mina framtidsplaner. Det är ett sätt att kunna påverka utvecklingen från första början. Företagande ger stor frihet samtidigt som det innebär att du måste hålla reda på väldigt mycket. Därför är företagande frihet under ansvar”, säger Karin Green.