Tjejers intresse för teknik ökar, men det är en lång resa kvar

”Det finns fortfarande normer som får tjejer att tveka inför tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Nu ökar intresset och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en lång resa kvar”, säger Anna Månsson. 

Hon tog sin civilingenjörsexamen vid Karlstads Universitet 2012 och har sedan gjort en snabb karriär. Efter ett år på inomhusklimatföretaget Swegon i Arvika fick Anna Månsson anställning på ingenjörsföretaget Etteplans kontor i Göteborg.

”Jag började som konsult. Det ger en stor variation när det gäller arbetsuppgifter. Du får lära känna olika företag, både de stora jättarna och många små och medelstora företag, och vara med och lösa deras problem”, konstaterar Anna Månsson.

Redan som 25-åring utsågs hon till avdelningschef. I nästa steg blev Anna Månsson chef för en annan avdelning. Idag har hon avancerat ytterligare och är regionchef inom teknisk dokumentation med ansvar för 55 medarbetare.

Någon karriärplanering har hon aldrig gjort.

”Inte medvetet i alla fall. Jag har aldrig sökt chefsjobb utan fått erbjudanden. Det har varit naturligt att tacka ja. Kombinationen av personkontakter, teknik och försäljning lockar mig”, säger Anna Månsson.

Hennes förhoppning är att ännu fler unga kvinnor ska söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och sedan satsa på något av alla de yrken som en ingenjörsexamen öppnar dörrarna för.

Ofantligt många möjligheter 

”Det finns en enorm bredd med ofantligt många möjligheter. Du kan jobba med det mesta från medicinteknik till dieselmotorer”, betonar Anna Månsson.

För att göra det ännu mer självklart för unga kvinnor att slå hål på glastaket tycker hon att det är viktigt med förebilder, att fler vågar ta på sig ledarskapsroller och specialistfunktioner.

”Ju fler kvinnliga chefer och kvinnliga kollegor vi har desto naturligare blir det”, menar Anna Månsson.

Hon har länge haft ett brinnande intresse för teknik och naturvetenskap. Redan som 14-åring i åttan på högstadiet i Karlstad deltog Anna Månsson i Teknik för tjejer, ett av alla de projekt där Ljungbergsfonden är involverad.

”Men då hade jag ingen aning om att Ljungbergsfonden låg bakom. Jag visste inte ens att fonden existerade. Det viktiga var att jag fick en puff framåt inför valet till gymnasiet”, förklarade Anna Månsson 2012 i skriften Ljungbergsfondens investeringar ger resultat.   

Ett inslag i Teknikerjakten 

Teknik för tjejer är ett inslag i Teknikerjakten, ett projekt på regional nivå för att öka ungdomars intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Först med Teknikerjakten var Karlstad som startade 2004. Idén har sedan förts vidare till Ljungbergsfondens andra huvudregioner. Allt bygger på ett samarbete mellan universitet/högskolor, gymnasieskolor, grundskolor, näringsliv och Ljungbergsfonden.

Att Anna Månsson skulle välja det tekniska eller naturvetenskapliga programmet på Älvkullegymnasiet i Karlstad var hon tidigt på det klara med.

”Jag fastnade för det tekniska programmet med miljö och samhällsbyggnad som tillval”, berättar hon.

Med både en pappa och en farfar med teknisk utbildning var det inte precis någon främmande miljö som Anna Månsson gav sig in i. Med toppbetyg från gymnasiet kändes det självklart att omedelbart efter gymnasiet läsa vidare, närmare bestämt på civilingenjörsprogrammet på Karlstads Universitet med specialisering mot energi- och miljöteknik.

Anna Månsson var under olika delar av studietiden engagerad i aktiviteter inom Teknikerjakten. Det började alltså med Teknik för tjejer i åttan. Det gymnasiet fortsatte det med APU, arbetsplatsförlagd utbildning. Det innebar en vecka ute på ett företag och en vecka på Karlstads Universitet.

”Det betyder mycket att på gymnasiet få en inblick i hur det fungerar i universitetsvärlden och lära sig lite om vad ingenjörer kan arbeta med. Det finns många missuppfattningar”, menar hon. 

Nätverk för kvinnor

TEKLA, ett nätverk för kvinnor inom universitetets tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, är ytterligare en gren av Teknikerjakten. För Anna Månsson blev TEKLA ett bra forum för att komplettera studierna med ”näringslivskontakter utifrån ett tjejperspektiv”.

Det är nog ändå Formula Student som varit och är det mest spektakulära inom Teknikerjakten i Karlstad. Med start 2009 har ungefär 30 studenter varje år konstruerat och själva byggt en alldeles riktig racerbil från grunden. Efter tusentals arbetstimmar har de sedan på Silverstonebanan i England tävlat mot studenter från universitet runt om i världen.

”Första året skötte jag marknadsföringen och kontakterna med sponsorerna. Andra året var jag projektledare för hela Formula Student. Det var enormt roligt och jag lärde mig otroligt mycket. Det handlade om att praktiskt tillämpa det som vi lärt oss teoretiskt”, säger Anna Månsson. 

Följer Formula Student

Hon följer fortfarande Formula Student och en del av de drygt 300 personer som deltagit genom åren.

”Det är en bra merit i yrkeslivet. Några har jag rekryterat hit till Etteplan. Det är klipska och praktiskt lagda medarbetare”, poängterar Anna Månsson.

För egen del räknar hon med en fortsatt karriär på Etteplan och tycker att företaget med sina över 3 000 anställda, med ett stort antal teknikområden och med en betydande internationell inriktning ger en välkommen valfrihet.

Men först hägrar en tids föräldraledighet. Hon och sambon Daniel väntar barn inom kort.

”Daniel och jag träffades genom Formula Student”, avslöjar Anna Månsson.

Foto: Etteplan

GÖR DET MÖJLIGT

Teknik för tjejer

”Det finns fortfarande normer som får tjejer att tveka inför tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Nu ökar intresset och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en lång resa kvar”, säger Anna Månsson.
GÖR DET MÖJLIGT

Eget företagande är frihet under ansvar

”Att starta ett eget företag är definitivt något som finns med bland mina framtidsplaner. Det är ett sätt att kunna påverka utvecklingen från första början. Företagande ger stor frihet samtidigt som det innebär att du måste hålla reda på väldigt mycket. Därför är företagande frihet under ansvar”, säger Karin Green.
GÖR DET MÖJLIGT

Starkare koppling mellan akademi och industri till nytta för båda parter

”En starkare koppling mellan akademin och industrin är till stor nytta för båda parter. Samverkan gör att vi stärker varandra. Ljungbergsfondens investeringar är ett exempel på hur denna samverkan kan underlättas”, säger Daniel Söderberg.