30
nov.

”Vi utbildar för framtiden nu” – Inspel till en ny strategi för entreprenörskap i skolan.

Ljungbergsfonden har genom VD Sara Jons deltagit i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens arbetsgrupp för att arbeta fram ett inspel till en ny strategi för entreprenörskap i skolan. Arbetsgruppen har bestått av representanter för utbildningsväsendets olika delar som myndigheter, forskarkåren, näringslivet och organisationer från civilsamhället.

Rapporten lanserades vid ett seminarium den 14 november då den överräcktes till David Lindberg, statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm.

Arbetsgruppens formulerade vision och ledstjärna med arbetet: Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet och stärker både den enskilda individen och samhälls- och näringsutvecklingen.

Några principer som varit grundläggande i arbetet är: likvärdighet för alla elever, skolan själv ska äga frågan om entreprenörskap i skolan samt att lärare ska ha goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling inom området.

Rapporten i sin helhet hittar du här: Strategin för entreprenörskap i skolan behöver förbättras – IVA

Här finns länken till inspelningen från seminariet: Hur kan vi förbättra elevers kunskaper i entreprenörskap? – YouTube