01
nov.

Vetenskaplig artikel – Teknikåttan

I serien på vår hemsida om intressanta vetenskapliga artiklar och projektrapporter som berör projekt där Ljungbergsfonden varit en stor samarbetspartner, och många gånger också initiativtagare, är det nu dags för den andra artikeln. Den är skriven av Susanne Walan och Birgitta Mc Ewen, båda lektorer på Karlstads Universitet. I studien undersökte de vad lärare och rektorer hade för reflektioner kring elevers deltagande i tävlingen Teknikåttan. De var väldigt positiva och menade att det var många goda effekter av ett deltagande i tävlingen, bland annat att det skapade engagemang och gemenskap bland eleverna. De lyfte även att elever som i vanliga fall inte märks så mycket i klassrummet plötsligt blommade ut när det var fokus på problemlösning i en öppen konstruktionsuppgift.
På den här sidan finns artikeln: https://ljungbergsfonden.se/resultat/