25
okt.

Vad vet vi om världen egentligen?

Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. 

Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och inte på fakta. Utan en faktabaserad världsbild kommer nutida och framtida generationer fatta beslut baserade på missförstånd. Ett av vuxenvärldens och skolans huvuduppdrag är att ge unga människor en bild av världen som stämmer överens med verkligheten.

Ljungbergsfonden bjöd in skolledning och nyckelpersoner från Falun, Borlänge, Gävle och Karlstads kommun till en föreläsning med Olof Gränström från Gapminder. Under föreläsningen berättade  Olof om hur utbildningssystemet kan ta sig an uppdraget att utveckla elevernas förståelse för världen, genom att:

  • Förstå stora missförstånd och okunskap om världen idag
  • Ge eleverna ramverk, använda digitala verktyg som visualisering för att visa fakta och berättelser som utvecklar elevernas faktabaserade världsbild
  • Utveckla ett lärande som stärker elevernas kritiska tänkande och förmåga att resonera med stöd av fakta