25
feb.

Utbildning och kompetens 2030

Forumet ”Utbildning och Kompetens 2030” hade under januari månad sin andra träff. Elva personer från akademi, näringsliv och grundskola träffades på residenset hos Dalarnas Landshövding Ylva Törn. Träffen var en direkt uppföljning på starten i september 2019, som initierades av Ljungbergsfonden.

Forumet är ett samarbete mellan skola, akademi, näringsliv/industri, Ljungbergsfonden och Landshövdingen. Syftet är att initiera insatser för långsiktig kompetensförsörjning i regionen genom att skapa förebilder och målbilder för ungdomar. Dessutom görs viktiga insatser för att koppla relevans i undervisningen utifrån vad som händer inom basindustrierna och samhället i dag. Kompetensbehovet är stort inom alla sektorer med betydande rekryteringar de kommande åren. Utvecklingsinsatser ska göras genom att skapa möten och möjliga samarbeten mellan skola-näringsliv; skola-akademi; näringsliv-akademi – alla tillsammans blir ett nyttigt samskapande!

Forumets arbete ska leda till konkreta insatser och projekt där man genom att samskapa kan minska bristen på kompetens inom 5-10 år.

Första nätverksträffen, september 2019.