22
okt.

Trä i fokus

Träbyggande

Ljungbergsfonden har under hösten 2013 som mål att stärka våra tre huvudregioner till att bli föredömen inom träkunskap och träbyggande. Detta sker etappvis där det första steget är att förse regionernas lärosäten med klassuppsättningar av trälitteratur. I detta ”startkit” får man veta mer om trä som hållbart byggmaterial. Bygg- och designprogrammen på Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Karlstads Universitet är de första att få detta material. Skogsindustrierna är leverantör av litteraturen.

Nästa steg i denna viktiga process blir att utveckla projekt för att förstärka och implemmentera kunskapen om träbyggande i undervisningen på våra huvudregioners lärosäten.

Ytterligare ett led i kunskapen om träbyggande är att byggutbildningarna på gymnasienivå i Falun-Borlänge har beviljats medel för att öka kompetensen som krävs för energieffektivt byggande i trä.