25
sep.

Stora Kopparbergs Bergslags AB avsätter 125 000 i fond

  • fredag 25 september 1896

Styrelsen i Stora Kopparbergs Bergslags AB hemställde vid stämman att 125 000 kronor skulle avsättas i en fond som grundplåt till Domnarvets Tekniska Arbetsskola vilket bifölls.

Erik Johan och Hildur Ljungberg upprättade den17 april ett gemensamt testamente där den efterlämnade förmögenheten efter att de båda avlidit skulle avsättas i en fond, vars årliga avkastning efter avdrag av vissa pensioner skulle användas för skolan Domnarvets Tekniska Arbetsskola och undervisning i praktiskt arbete.