27
sep.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond bildas

  • onsdag 27 september 2017

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond (EJLU) bildas den 2 juni då Stora Kopparbergs Bergslags AB donerade 1000 kronor i grundkapital. Fonden har till ändamål för sin verksamhet att främja vård och uppfostran av barn och att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning.

Bolagsstämman för Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor beslutar att skolverksamheten skall upphöra (då genomslaget av 9-årig grundskola och framväxandet av gymnasieskolor starkt påverkat elevunderlaget till skolorna). Stiftelsen Bergslagets Praktiska skolor förklarade i anslutning därtill att det ändamål för vilket stiftelsen bildats inte längre var förefintligt. I enlighet med stiftelsens stadgar beslöt därför styrelsen att stiftelsens egendom skulle överlåtas till den av Stora Kopparberg nybildade stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Stiftelsen Bergslagets praktiska skolor upplöstes därmed.