27
sep.

Stiftelsen antar nya reviderade stadgar

  • onsdag 27 september 2017

Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond antar nya reviderade stadgar på styrelsesammanträdet (2 mars) och får stadgeändringarna godkända på bolagsstämman för Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor (16juni). Vid bolagsstämman för Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor beslutas även att bolaget skall träda i likvidation. Detta sammantaget medför att huvudmännen för Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond behöver reglera vissa frågor med avseende på stiftelsens verksamhet och administration vilket leder till ”Överenskommelse avseende vissa frågor i anslutning till huvudmannaskapet för Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond (16 juni) mellan Stora Enso, Landstinget Dalarna, Borlänge Kommun, Falu Kommun och Älvkarleby Kommun”.

Stipendier införs i Borlänge Kommun, 5 x 20.000 kr.