27
sep.

Skolor avvecklades och överläts till kommunerna

  • tisdag 27 september 1960

Vid det svenska undervisningsväsendets kommunalisering avvecklades skolorna eller överläts till de kommuner där de verkade.