27
sep.

Ljungberg överlåter ytterligare aktier till Aktiebolaget Bergslagets praktiska skolor

  • onsdag 27 september 2017

2 mars överlåter Ljungberg ytterligare 213 aktier i Stora Kopparberg till Aktiebolaget Bergslagets praktiska skolor. 27 mars gör Ljungberg ett tillägg i gåvobrevet och minskar utdelningen till uppfostran af Bergslagsarbetarnes och tjänste- o Förmännens ungdom med 20 aktier. 2 mars överlåter Ljungberg ytterligare 213 aktier i Stora Kopparberg till Aktiebolaget Bergslagets praktiska skolor. 27 mars gör Ljungberg ett tillägg i gåvobrevet och minskar utdelningen till uppfostran af Bergslagsarbetarnes och tjänste- o Förmännens ungdom med 20 aktier. Därmed instiftas legaten/stipendierna för:

Stockholms högskola (5 aktier): till stipendium för studier vid högskola eller studieresa åt någon yngling företrädesvis från Westmanland-Dala som öfvar nationalekonomiska studier vid nämnda skola.

Westmanland-Dala nation i Upsala (5 aktier): att användas på sätt nationen sjelf beslutar. Falu Högre allm. läroverk (5 aktier): att använda på sätt skolans lärarkollegium beslutar.

Elementarlärowerket för flickor i Falun (5 aktier): att användas till ändamål som skolans styrelse för hvarje år bestämmer.