01
feb.

Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor bildas, Husmoders-skolorna vid Domnarvet och Skutskär startas

  • lördag 1 februari 1908

Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor bildas den 27 juni på Erik Johan Ljungbergs privata initiativ. Bolagets 10 aktier fick enligt bolagsordningen inte ge någon utdelning och Ljungberg själv ägde sex stycken och tjänstemän inom Stora Kopparberg de resterande fyra. Startkapitalet utgjordes av en gåva från makarna Ljungberg på 131 aktier i Stora Kopparberg och var då värda cirka en halv miljon kronor. Därtill överlämnades de första skolbyggnaderna i färdigt skick, på tomter som kostnadsfritt ställdes till förfogande av Bergslaget.

Undervisningen vid husmodersskolorna i Domnarvet och Skutskär startas.