27
sep.

Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor övergår till stiftelseform

  • onsdag 27 september 2017

På grund av ändrad skattelagstiftning övergår Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor till stiftelseform då skolbolaget annars skulle bli skattskyldig för utdelningar på Stora Kopparbergs aktierna. I och med detta bildas Stiftelsen Bergslagets Praktiska Skolor. Stora Kopparberg-aktierna överläts till den nybildade stiftelsen. Stiftelsen skulle ha tillföremål för sin verksamhet att genom ekonomiskt understöd eller på annat sätt främja den av skolbolaget bedrivna undervisningsverksamheten. 9-årig grundskola införs i Sverige.