30
aug.

Domnarvets Tekniska Arbetsskola startas

  • måndag 30 augusti 1897

Undervisningen vid Domnarvets Tekniska Arbetsskola startas 1 november med 12 elever, pojkar mellan 13-15 år som genomgått folkskolan. Vid starten var det en tvåårig utbildning med första året fyllt av gemensamma teoretiska studier och verkstadsarbeten och det andra året ägnat åt något speciellt yrkesarbete. Två år senare var deltagarna 28st. Skolan varade i sin form mellan 1897-1901.