23
mars

Teknikmässan 2017

Teknikmässan arrangerades 15 – 16 mars på Galaxen i Borlänge. Elever på högstadiet och gymnasiet fick möta företag för att ta reda på vilka arbeten som finns, vad jobben innebär, vad en ingenjör gör, vilka utbildningar som krävs, och mycket annat. De fick prata med och lyssna till en rad inspiratörer, ingenjörer och andra tekniker. Teknikmässan anordnas i vägledningssyfte och målet är att öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, samt visa på bredden av yrken inom teknikområdet. Den 15 mars kom ca 500 elever från Natur- och Teknikprogrammen årskurs 2 – 3 på gymnasiet från olika kommuner i Dalarna. Den 16 mars kom ca 1000 elever i årskurs 8 från Borlänge och Falun. 

Företagen ser Teknikmässan som ett utmärkt tillfälle att lyfta fram fördelarna med att jobba inom teknikbranschen. Som ung kan det vara svårt att veta vad olika arbeten innebär och genom att skapa dessa möten hoppas man att de får en bättre bild av hur det är att arbeta inom teknikbranschen. Dessa möten ägde rum i företagens utställningsmontrar och i konferensrum runt om i Galaxen där representanter från företag berättade om sitt arbete och vägen dit. Deltagande ungdomar har fått välja vilka företagsrepresentanter de vill möta. Bland företagen som deltog fanns allt från små till stora företag. Intresset för att delta i Teknikmässan har varit stort från regionens teknikföretag och Teknikmässan fyller en viktig funktion vad det gäller att främja framtidens kompetensförsörjning inom teknikbranschen. 

Teknikmässans innehåll:

Ingenjörsutmaning                 Teknikmässan 2017_2

Teknikmässan startade båda dagarna i Stora Björn där en panel med ingenjörer utmanades av en moderator. 15 mars tog Framtidsmuseets Röde Nyström rollen som moderator och den 16 mars var det Nassim Al Fakirs tur att leda gänget. De intervjuade, utmanade ingenjörer och lät eleverna ställa frågor.

Företagsföreläsning

Eleverna fick sedan gå på föreläsningar, där personer från deltagande företag berättade om sitt yrke, sin studieväg och om företaget de jobbar på.

Företagsmontrar

Parallellt med företagsföreläsningarna presenterade företagen sig i montrar i Galaxens ljusgångar. Här kunde eleverna ta del av vilka yrken som finns inom företaget.

Huvudföreläsning

Elevernas besök på Galaxen avslutades med en föreläsning i Stora Björn där Gustaf Josefsson föreläste.

Gustaf Josefsson är en av Sveriges mest anlitade föreläsare på ämnena trender, teknologi och digital transformation. Han pratade om de effekter som den snabba tekniska utvecklingen har på människor som samhälle. Gustaf Josefsson beskrev de effekter som den snabba tekniska utvecklingen har på oss människor och samhället. Varför går det ”snabbare och snabbare nuförtiden?” Hur kan vi, som individer och samhälle hantera detta? Som föreläsare har Gustaf förmågan att leda publiken genom komplexa ämnen, genom att blanda vetenskap, historieberättande och humor. Han har ett sätt att koppla ihop de nyaste prylarna och konstiga trenderna med djupa underliggande teman om mänskligheten och dess framtid.

Teknikmässan är ett samarbete mellan Ljungbergsfonden, Högskolan Dalarna, Framtidsmuseet, Teknikerjakten samt ett trettiotal teknikföretag.

Teknikmässan har en egen hemsida, titta gärna in på: teknikmassan.se

Teknikmässan 2017_3