14
nov.

SLU får stöd för utveckling av skogliga utbildningsprogram

SLU:s skogliga utbildningsprogram till jägmästare och skogsmästare är unika, och som en följd behövs också unika läromedel och laborationer. Fakulteten för skogsvetenskap får stöd från Ljungbergsfonden för en satsning på uppdatering och utveckling av nya läromedel, övningar och laborationer.

Anders Alanärä, SLU och Jan Moritz, Ljungbergsfonden Fotograf: Olof Bergvall, SLU

Anders Alanärä, SLU och Jan Moritz, Ljungbergsfonden
Fotograf: Olof Bergvall, SLU

– Att driva så här stora utvecklingsprojekt är inget som ryms inom ramen för lärares och forskares tjänster. Ett ekonomiskt stöd från Ljungbergsfonden frigör experternas resurser, säger Anders Alanärä, vicedekan för grundutbildning vid fakulteten för skogsvetenskap.

Det är ett treårigt projekt mellan SLU, Ljungbergsfonden och näringslivet och berör tre delområden: laserskanning, skogsmästarprogrammet och jägmästarprogrammet. Sammanlagt beviljas SLU 6 miljoner kronor från Ljungbergsfonden.

Vid Ljungbergsfondens styrelsesammanträde på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå den 14/11 fattade styrelsen beslut att bevilja ansökan.

– Vi är mycket glada att styrelsen för Ljungbergsfonden ställer medel ur fonden till förfogande som kommer framtidens skogliga utbildningar till nytta, säger Anders Alanärä.

– Vi ser denna långsiktiga satsning vid SLU i Umeå som en strategisk investering i vårt arbete med att stötta skogsindustriella utbildningsenheters framtidsfokus säger Jan Moritz, VD Ljungbergsfonden.

För mer information, v v kontakta:
Jan Moritz, VD Ljungbergsfonden, 070-534 70 00, www.ljungbergsfonden.se
Anders Alanärä, vicedekan för grundutbildning, Sveriges lantbruksuniversitet, 090-786 82 15