07
dec.

PISA-resultaten – från snack till verkstad

Förra veckan kunde vi läsa i senaste TIMMS-rapporten att elever i åk 4 och 8 börjar prestera bättre i både matematik och naturvetenskap och i tisdagens PISA-rapport förbättras resultatet även för åk 9 i båda ämnena. Glädjande och inte helt oväntat. Det är många insatser som görs i skolan, allt ifrån stora nationella satsningar som mattelyftet till fantastiska prestationer på lärarnivå. Frågor som likvärdighet, klassrumsklimat samt stimulans och relevans i undervisningen vet vi påverkar elevernas prestationer, därför har det varit viktiga frågor på agendan.

Kommunerna i våra huvudregioner (Falun, Borlänge, Gävle, Älvkarleby och Karlstad) har tillsammans med Ljungbergsfonden initierat ett antal konkreta insatser inom området matematik och naturvetenskap för att förbättra resultaten:

  1. För att förstå problemet initierades en förstudie för ca 1 år sedan, där progressionen i hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium har belysts. Genom intervjuer och arbetsgrupper med både elever, lärare och rektorer har behov som finns för att göra undervisningen inom naturvetenskap och teknik mer relevant och intressant för dagens ungdomar identifierats och delaktighet och inflytande i den breda processen för att stimulera och stödja elevernas pedagogiska och sociala utveckling skapats. Utifrån förstudien har ett antal initiativ startats upp och några är under uppstart.
  2. Nätverk med breda kontaktytor mellan kommunerna och forskaren Anders Jidesjö har skapats för att initiativen ska vila på såväl aktuell forskning som på beprövad erfarenhet.
  3. NTA-satsning på bred front som pågått under flera år, från förskola och upp genom grundskolan med syfte att träna utforskande arbetssätt inom naturvetenskap och teknik.
  4. Skolvisa projekt som t.ex olika former av programmering, matteprojekt för särskilt matteintresserade elever, forskarskola etc.
  5. Olika kompetensutvecklingsinsatser för lärare pågår kontinuerligt, både i föreläsningsform och som kollegialt lärande.
  6. Digitaliseringen med nya läromedel och varierat lärande skapar ytterligare möjlighet för eleverna att både ta till sig kunskap och visa sin kunskap på olika sätt. Det ger, rätt använt, förutsättningar för att möta olika behov hos alla elever.

Skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för elever att lära och prestera i skolan så att de förbereds för deltagande i samhällslivet och skapar möjligheter till fördjupande studier. Med insatserna som görs i ordinarie verksamhet tillsammans med de extrasatsningar som Ljungbergsfondens investeringsmedel ger möjlighet till är vi övertygade om att vi skapar förutsättningar för eleverna att nå ännu bättre resultat.

Debattartikel i Gefle Dagblad…

Debattartikel i Dalademokraten…

Debattartikel i DT…

pisa-2015_framsida